cara menghilangkan rasa suka pada seseorang

Cara Menghilangkan Rasa Suka Pada Seseorang

Rasa suka atau tidak suka adalah sesuatu yang dapat diubah. Bukan sesuatu yang tetap dan merupakaan bawaan dari lahir. Ia dapat berubah seiring berubahnya persepsi, keyakinan (belief), nilai-nilai (values), dan pengalaman individu. Apakah rasa suka pada seseorang juga dapat diubah atau dihilangkan? Bagaimana caranya menghilangkan rasa suka pada seseorang? Latar Belakang Rasa suka terhadap lawan […]

Cara Menghilangkan Rasa Suka Pada Seseorang Read More ยป